vereniging voor sarcoïdosepatiënten .........................................................home
Nieuws    |  Postzegels |  Kaarten |  

Dit is het tweede artikel uit de reeks. Het is over­genomen en vertaald uit het tijdschrift nr. 36 van de Duitse sarcoïdose­ver­eniging en werd geschreven door Prof. D. Kirsten.

 

Caesar Peter Møller BOECK
(1845-1917)

Om te beginnen iets over de uitspraak van zijn naam : de familie Boeck komt oorspronkelijk uit Bremen en week nadien uit naar Vlaanderen. Daar werd hun naam als “Buuk” uitgesproken. Uiteindelijk is de familie Caesar Boeck naar Noorwegen verhuisd en noemde zich daar verder nog steeds “Buuk”. In Noorwegen wordt Boeck echter normaal gezien met een lange O uitgesproken. Toch opteert men in het Duits voor een uitspraak als “Buck”.

In 1889 werd Boeck hoofd van het dermatologische zieken­huis in Christiana. In 1899 beschreef hij onder de titel “Multiple benign sarcoids of the skin”, een geval van meerdere goedaardige huidafwijkingen, die onder medicatie verbeterden.

In 1900 beschreef hij nog meer waarnemingen van patiënten die allen dezelfde verschijnselen vertoonden als zijn eerste geval. Boeck schreef toen ook al over een bij deze patiënten langere tijd aanwezige bronchitis. Toch bracht hij dit symptoom nog niet dadelijk in direct verband met de huidveranderingen. In de huidafwijkingen vond de geestdriftige dermato­loog-histoloog (= huidarts-weefselkundige) Boeck epitheloïde- en reuscellen. Plaatsen waar de huidafwijkingen veel voorkwamen waren het gezicht, de neusrug, de rug- en strek­zijden van de bovenste ledematen. Hij beschreef in het artikel knobbelige en papuleuze (= kleine verhevenheden van de huid) vormen van de ziekte. Zwellen van de lymfeknopen en de milt werden bij verschillende gelegenheden, maar niet in alle gevallen, gevonden. Bij de papuleuze vorm vond Boeck geen veranderingen in het bloedbeeld, bij de knobbelige vorm vermelde hij een vermeerdering van bepaalde leucocyten. Omdat er histologisch gezien een gelijkenis bestond met sarcomen, noemde Boeck zijn vastgestelde afwijkingen “Sarcoïden”. Deze vergissing (deze verkeerde histologische verklaring) heeft zich tot op heden in de naam Sarcoïdose gehandhaafd. De prognose was volgens Boeck goed wanneer men voortdurend onder medische beleiding en behandeling bleef.

Hij was er vast van overtuigd dat de oorzaak van sarcoïdose mede veroorzaakt werd door tuberkelbacteriën : “Und den Krankheitserreger kennen wir ja ganz sicher, wenigstens vom Aussehen ../.. Man mub annehmen, dab es sich um eine besondere Varietät des Tuberkelbazillus handelt”. (En de ziekteverwekker kennen wij zeker, tenminste toch hoe deze er uitziet. Men moet aannemen dat het om een bijzondere variëteit van tuberkelbacillen handelt).

Caesar Boeck was een geestdriftig medisch leraar. Hij ging heel graag naar Europese congressen, reisde graag en was een grote liefhebber van goede literatuur (buiten de beroepsliteratuur). Hij liet na zijn dood dan ook een enorme bibliotheek achter van zowel medische als andere boeken achter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  geschiedenis  I  Hutchinson  I  Boeck  I  Besnier  I  Schaumann  I